II. világháborús robbanószerkezetek egy tehenészeti telep szomszédságában

Megbízásunk alapján 2023. március 13-án Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, az Ongához tartozó Bogsin tanya tehenészeti területén műszeres lőszerfelkutatást és lőszermentesítést végeztünk, esetleges robbanószerkezetek után kutatva.

Mivel az említett terület régészeti kutatásra került kijelölésre, az esetleges robbanószerkezetek feltárását és a terület mentesítését kellett elvégeznünk. A régészeti helyszíneken gyakran előfordulhatnak robbanószerkezetek, lőszerek. Egy ásatás megkezdése előtt ezért a biztonságos régészeti munkavégzés érdekében mindig meghatározott protokoll szerint kell eljárni. Alapvető követelmény, hogy a régészeti munkák ne veszélyeztethessék a feltáró szakemberek testi épségét, ne keletkezhessen sérülés vagy anyagi kár.

robbanószerkezetek felkutatása

A mostani megbízás helyszínén - a pár ezer négyzetméteres régészeti terület mellett - már épülőfélben volt az új tehenészeti csarnok is.

Hideg és szeles időben végeztük a sávos műszeres talajvizsgálatot

Az erős szél mindig megnehezíti a mérések pontos elvégzését, ezért a precíziós műszereink kalibrálására fokozottan ügyeltünk. Figyelembe kellett vennünk, hogy a munkaterület egy részén régebben traktorok jártak és a talaj felső 50 cm-es rétegét kőkeménységűre tömörítették.

Műszeres magnetikus méréseinkkel és az első kisebb repeszdarabok feltárásával már láttuk, hogy ez a területrész érintett a II. világháború magyarországi frontharcaira jellemző lőszertípusokkal.  A felrobbant aknagránátok repeszdarabjait 60-70 cm-es mélységekben észleltük. Először 9 darab, már felrobbant 82 mm-es szovjet aknagránát stabilizátorszárnyát kutattuk és tártuk fel. Műszereink jelzése alapján később 3 db, nem kilőtt állapotú szovjet repesz-aknagránát került feltárásra. Ezek MP 82 típusú gyújtószerkezettel voltak szerelve.

A terület műszeres vizsgálata után a felkutatott és feltárt aknagránátok mellé helyeztük el a repeszdarabokat és a stabilizátorszárnyakat.

A robbanószerkezetek feltárási helyét elkerítettük és kitábláztuk, majd értesítettük a megrendelőnket és megtettük bejelentésünket a hatóságok felé. A Magyar Honvédség tűzszerész járőre elszállította a robbanószerkezeteket megsemmisítés céljából, így a mentesített területen már biztonsággal végezhető lett a régészeti tevékenység és az építési munka is.

robbanószerkezetek elkerítése és kitáblázása

Talajvizsgálati módszerünk és szakembereink több évtizedes tapasztalata

teszi lehetővé a területek hatékony és biztonságos felmérését, valamint segít a lőszermentesítési folyamat tervezésében és végrehajtásában.

A lőszerfelkutatás és –mentesítés ugyanis speciális szakmai ismereteket, felkészültséget és precíz műszereket igényel.

Az Ongához közel eső területen a szerencsén is múlhatott, hogy a mezőgazdasági tevékenység korábban nem hozta működésbe a veszélyes szerkezeteket.

Emberi és szakmai tapasztalataink is azt támasztják alá, hogy egy építési tevékenység során csak komoly körültekintéssel és felelősséggel szabad eljárni. Minden szempontot figyelembe véve kell meggyőződni arról, hogy az érintett terület biztonságos-e.

A fel nem tárt lőszerek és robbanószerkezetek

a talajban maradva súlyos károkat okozhatnak, és veszélyeztethetik az emberi életet, az infrastruktúrát vagy akár az állatvilágot.

Comments are closed.