A robbanószerkezetek szerencsére nem okoztak tragédiát. 76 éven keresztül szállt a nyomasztó világháborús titok apáról fiúra az agyagosszergényi családban.

A robbanószerkezetek szerencsére nem okoztak tragédiát.

2021 júliusában interneten talált cégünkre Kiss Dénes úr Agyagosszergényből. Már az első írásos megkeresésből egy nem mindennapi történet körvonalai rajzolódtak ki:

Elmondása alapján az Agyagosszergény, Széchenyi út 30. szám alatti házukat és annak udvarát 1945-ben a német hadsereg élelmiszer-, illetve hadianyag-raktárként használta. A front elvonulása után több aknagránát maradt a pajtában lemez hordládákban és abból kivéve is. Űrméretük, nemzetiségük, darabszámuk pontosan nem ismert, de vélhetően német 81 mm-es repesz aknagránátokról lehet szó.

A jelenlegi tulajdonos nagypapája ebben a pajtában egy darálógépet akart beállítani, aminek a beton alapját egy kiásott gödör betonozásával szerette volna megvalósítani oly módon, hogy a betonalap négy sarkába mentesszárakat rakott, sarkonként 2-2 darabot. A betonalap készítését egy helyi kőművessel végeztette, aki a háború után a helyi ÁVH besúgója volt a faluban.

Tudni kell, hogy ha ebben az időben valakinél fegyvert vagy robbanószerkezetet találtak, azt internáló táborba küldték. A nagypapa ettől való félelmében az aknagránátokat belenyomta a friss betonba, amikor a kőművesek ebédelni mentek.

Tanúja volt ennek a fia is, aki tudván a veszélyhelyzetről az épület későbbi átépítésekor kiásta, traktorral kivontatta a betontömböt az épületből az udvarra. Később a családi történetet ő is továbbadta a saját fiának.

Ma már csak az unoka él, szeretné az épületet és az udvart rendeltetésszerűen használni. A veszélyt rejtő betontömb létezéséről azonban mindeddig csak a családtagok tudtak, ami komoly lelki terhet is jelentett számukra. Több alkalommal tettek rendőrségi bejelentést, de az ügy érdemi elmozdulása elmaradt.

Mivel az ingatlan tulajdonosa eddig nem talált megoldást a problémára, a segítségünket kérte.

2021. július 20 -án egy műszeres lőszerfelkutató munkacsoportunkkal a helyszínre vonultunk, több különböző elven működő műszerünket és műszerrendszerünket használtuk. Elvégeztük az udvar és a pajta műszeres vizsgálatát.

A régi pajtához kapcsolódó épületnél szabvány gyalogsági lőszereket, 158 db német gyártású, 9mm-es Parabellum lőszert, és 119 db 8 mm-es magyar gyártású Mannlicher karabélylőszert (24 db töltőlécben) kutattunk fel, ezek a lőszerek még aznap bejelentésre kerültek a rendőrség részére.

8mm-es magyar 31M. Mannlicher karabélylőszer
- alkalmazták a II. világháború alatt a magyar csapatok, 31M. és 35M. ismétlőpuskákhoz, 31M. Schwarzlosse géppuskához, 34M., 34/37M. és 34/40M.  GEBAUER harckocsi géppuskákhoz, 31M. Solothurn golyószóróhoz (gyártotta Magyarországon az Állami Hadianyaggyár).

 

9mm-es német Parabellum lőszer (más néven Luger parabellum lőszer)
- alkalmazták a II. világháború alatt a német, magyar és román csapatok - Luger pisztolyhoz,  MP 40 géppisztolyhoz, gyártotta Németországban a DWM (Deutsche Waffen- und Munitionsfabriken) - a mai napig gyártják.


Szemrevételeztük a mintegy 1,5 m3-es és 1,5-2 tonna súlyú betontömböt. Nem tudhattuk, hogy milyen külső hatások, mozgatások történtek a betontömb elmozdításakor vagy az után, ami esetleg a gyújtószerkezetek élessé válásához is vezethetett.

Műszeres vizsgálatokat végeztünk a betontömbön.

  • Először nagykompenzálású, Vallon EL 1302 D2 műszerrel 1x-es és 10x-es állásokban vizsgáltunk meg minden hozzáférhető oldalt, ez alapján már behatárolható volt, hogy a tömbön belül hol vannak ferromagnetikus anyagok és melyik milyen nanotesla (nT) erősségű lehet.
  • Másodszor Goldenstar 4-es és Garrett ACE 200I szelektív fémkereső műszerekkel és GarRett Pro-Pointer végeztünk műszeres vizsgálatot. Ekkor pontosan behatároltuk a sarkokban lévő menetes szárak hosszát és elhelyezkedését a betontömbön belül. Találtunk 20 cm-es és 35 cm-es hosszúságút is, a betontömb jelenleg felfelé néző oldalának középtáján pedig egy kis drótfül is látszik. Ennek kiterjedése a betontömbön belül 10cm-es, ennek mérési adatait nagy kompenzálással és szelektálással el lehet különíteni.
  • Harmadszor precíziós, nagymélységű Vallon VXV4 műszerrendszerrel, Vallon EVA 2000 2.0 szoftverrel vizsgáltuk a betontömböt, majd az adatokat számítógépen, szűrőprogrammal értékeltük és szűrtük. A mérési eredményből kivettük a kis értékű (20 nT) nanotesla alatti, kis kiterjedésű jeleket. A vasbetontömb oldalát vizsgálva középtájon egy nagyobb nanotesla erősségű ferromagnetikus tárgyat észleltünk. A betontömb valamikori aljában nincs ilyen mérési eredmény, ott vizuálisan látszódik egy kis téglatörmelék maradvány, minimális nanotesla erősséggel. A menetesszárak helyei a betontömbön belül jól elkülönülnek a középrészben lévő nanotesla értékektől.

 

Mivel több évtizedes tapasztalattal rendelkezünk a robbanószerkezetek mibenlétét illetően,

tudjuk, hogy ezeknek a bejelentéseknek a nagy része később falsnak bizonyul. Az a tárgy minősül általában később robbanószerkezetnek, ami annak is látszik vizuálisan.

Ebben az esetben a műszerrel mért adatok is alátámasztják a tulajdonos által elmondottakat. A mi segítségünk most eddig terjedhetett ki. A tulajdonost rendkívül megviselte az a tudat, hogy robbanószerkezetek lehetnek az udvarukban, és emiatt nem is lakják az ingatlant. Társaságunk a teljes tevékenységét ebben az ügyben ellenszolgáltatás nélkül végezte, tisztán segítségnyújtásból.

Az említett tulajdonos nem egy nagyvállalkozó, aki egy költséges munkát anyagi probléma nélkül kifizethet. Egy átlagos falusi polgár, aki szívén viseli ennek a betontömbnek a veszélyességét, és nem akarja, hogy egy szeméttelepen az azt valamikor szétverő munkagép és a kezelője felrobbanjon, hiszen akkor már kivitette volna oda.

 

A Magyar Honvédség Tűzszerész és Hadihajós Ezrede jelenleg is kiválóan felkészült szakembergárdával és műszaki felszereltséggel rendelkezik. Megítélésünk szerint kizárólag ez az alakulat tudja csak nagy biztonsággal végrehajtani a megsemmisítés összetett feladatát. Ez jelenti a betontömb elmozdítását, szállítását, megnyitását, a benne lévő robbanószerkezetek megsemmisítését. Ezért levélben az alakulat parancsnokához fordultunk és ismertettük műszaki megállapításainkat. A parancsnok úr értékelte a helyzetet és annak veszélyességét, így a betontömböt 2021. augusztus 26 -án  megsemmisítés céljából egy speciálisan erre a célra alkalmas helyszínre elszállíttatta.

Az ingatlan tulajdonosa rendkívül megkönnyebbült, hogy ez a több évtizedes családi teher a Magyar Honvédség Tűzszerész és Hadihajós Ezredének köszönhetően biztonsággal megoldódott.

Mi is köszönjük nekik az emberséges hozzáállásukat és a segítségüket!

 

MI LETT VOLNA, HA A ROBBANÓSZERKEZETEK FELROBBANNAK...?

Belegondolni is ijesztő, hogy mi minden történhetett volna, ha a tulajdonos egy kézlegyintéssel elintézve maga intézkedik a veszélyes tárgy likvidálásáról.

A lőszerfelkutatás és a lőszermentesítés komoly felkészültséget és a legprecízebb műszereket igénylő tevékenység, és sajnos a ma napig sem veszítette el létjogosultságát. Sok esetben a biztonságos végeredmény érdekében további szakmai együttműködéseket igényel.

Ezek azok a tényezők, amelyeket a Detektor Plussz 11 szakembereiként szem előtt tartunk.

Az agyagosszergényi Kiss Dénes története a tisztességes, a maga és a környezete biztonságát féltő, felelősségteljesen cselekvő ember példája. Ezúton is köszönjük megkeresését!

 

Comments are closed.