Kötelező-e az e-építési napló lőszermentesítés esetén?

Az e-építési napló vagy e-napló írásos műszaki dokumentációként szolgál az elkészült építési munkák és az esetleges hiányosságok rögzítésére. Egy hatósági kommunikációs csatorna, amin keresztül az építtető és a kivitelezők hivatalos észrevételeket juttathatnak el egymáshoz. Ha az építkezés egyik legrosszabb forgatókönyve valósulna meg, a bíróság elsődleges dokumentumként kezeli az építési naplóban rögzített tényeket.

Vajon Önt érinti a törvényi szabályozás?

Építési naplót kell vezetni, ha egy építkezés építési engedélyköteles, vagy valamilyen pályázati forrást veszünk igénybe és a támogató kötelezően előírta a vezetését.

Vezetése szigorú szabályok szerint működik és jogszabályokban rögzített. 2019 októbere óta azonban nem minden esetben kötelező vezetni. A könnyítés alapvetően a lakóépületek kivitelezésére vonatkozik. Mentesül a napló vezetése alól az, aki természetes személyként egy lakóépület építtetője és saját lakhatási célját valósítja meg.

Más kérdés, hogy ettől függetlenül gyakran mégis érdemes naplót vezetni. Ez a magán személy önálló döntési joga, a saját biztonsága és a későbbi vitás helyzetek elkerülése érdekében.

Jogi személyeknek továbbra is kötelező marad az e-építési napló

Építési tevékenység során a jogi személyek és vállalkozások továbbra sem mentesülnek az e-építési napló használata alól. Első lépésként un. „készenlétbe helyezést” ír elő a jogszabály. Ez az építtető feladata, de megbízhat vele mérnök tanácsadót vagy műszaki ellenőrt is.

A lőszermentesítés azonban nem tartozik az építési tevékenységek körébe, ezért mi Bombavadász(ok) nem építési naplót, hanem ,,Mentesítési munkanaplót’’ vezetünk.  Gyakran dolgozunk viszont olyan megbízókkal, akik nem mentesülnek a jogszabályi rendelkezés alól.

Munkánk jelentős része ipari beruházások területének műszeres talajvizsgálatából, lőszerfelkutatásából, szondaárkok kitűzéséből áll. Az ipari létesítmények, ipari parkok, raktárbázisok, útépítési területek vagy repülőterek területének kivitelezése és beruházása a jogszabályban érintett építési tevékenységek.

Praktikus előnyök a gyakorlatban

Az e-építési naplóban nyoma van annak, hogy ki, hol és milyen építőipari tevékenységet folytatott. Tisztán látszik, hogy a kivitelezés során változott-e a résztvevő alvállalkozók személye, történt-e változás a tervezett folyamatokban.

A naplóbejegyzések gyakorlatilag bármikor és bárhonnan kényelmesen ellenőrizhetők, a megbízott partner felé üzenet küldhető.

  • A napló igényérvényesítési lehetőséget ad, az építtető nem marad magára.
  • Az építési munkák során felmerülhetnek nem várt, akár műszeres lőszerfelkutatásra, lőszermentesítésre okot adó események. Ilyen lehet például a talajban megbúvó gyanús hengeres fémtest, robbanószerkezet, veszélyes anyagot tartalmazó tárgy. Nem mindegy, hogy a kivitelező óvatosan vagy felelőtlenül kezeli az adott helyzeteket.
  • Az építési naplóban rögzített tények az építtetőt és a kivitelezőt egyaránt védik, közös érdek, hogy megfelelően vezessék az e-naplót.

Az adminisztráció viszonylag egyszerű és gyorsan elvégezhető. Az építési naplót az építési munkaterület átadásának, illetve a kivitelezés megkezdésének napján a helyszínen kell megnyitni. A kivitelezésben résztvevő fő- és alvállalkozók alnaplót nyitnak, vagy a fővállalkozói naplóban nyilatkoznak. Az elvégzett építési folyamatok, események naponta rögzítésre kerülnek.

Az e-napló mindaddig megnyitott állapotban van, amíg az utolsó munkavégzést le nem zárták és a beruházás a használatbavételi engedélyezéssel teljesen be nem fejeződött.

Comments are closed.